Thực Tập Sinh

[SMARTNET] NHẬN THỰC TẬP WEB DEVELOPER Đối tượng Các bạn SV vừa ra trường cần nâng cao kỹ năng phát triển web. Các bạn SV đang cần tìm nơi thực tập theo chương trình đào tạo của trường. Các bạn yêu thích lập trình web muốn trau dồi thêm kiến thức nghề nghiệp. Quyền lợi

Lập Trình Mobile

Yêu cầu chung Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về lập trình Mobile Có kỹ năng về: Lập trình ứng dụng Mobile (Android/iOS) Databases: MySQL, SQLServer, PostgreSQL, Oracle,… Ưu tiên có thêm kiến thức về: Lập trình web